Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
20/CV-UBND05/8/2019Treo cờ Tổ quốc và VSMT chuẩn bị đón NTM, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
250/BC-UBND03/8/2019Báo cáo đăng ký vụ đông năm 2019
367/QĐ-UBND17/7/2019Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020
Số: 270/QĐ-UBND20/5/2019Quyết định thành lập BCĐ hiến máu nhân đạo
Số: 52 /KH-UBND07/02/2017KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT