Thiệu Giao Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Đăng lúc: 13/03/2024 (GMT+7)
100%

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng 9/3/2024; Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giao tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

z5240874343903_b6d17135caeb5ad0a145c21f921638af.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của xã tham gia ngày chạy Olimpic năm 2024
Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.
z5240874321873_fb1a9f9eb6d0451c5c46fdbf72750aec.jpg

z5240874324994_2db6f5989cd7b23ff6a27e9e62cd66d3.jpg
Các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động

Ngay sau Lễ phát động, hơn 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong xã đã tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1km.

z5240874336195_5dae4bbc652314afbda7055faaa0c1f9.jpg

Đây là hoạt động thiết thực diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hoàng Duyên

Thiệu Giao Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Đăng lúc: 13/03/2024 (GMT+7)
100%

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng 9/3/2024; Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giao tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

z5240874343903_b6d17135caeb5ad0a145c21f921638af.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của xã tham gia ngày chạy Olimpic năm 2024
Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.
z5240874321873_fb1a9f9eb6d0451c5c46fdbf72750aec.jpg

z5240874324994_2db6f5989cd7b23ff6a27e9e62cd66d3.jpg
Các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động

Ngay sau Lễ phát động, hơn 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong xã đã tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1km.

z5240874336195_5dae4bbc652314afbda7055faaa0c1f9.jpg

Đây là hoạt động thiết thực diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hoàng Duyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT