Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020

Đăng lúc: 23/09/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 22/8/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông 2019-2020 và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2019 đến các ban, ngành liên quan và các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó CTUBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong sản xuất vụ đông năm 2018 – 2019, bàn bạc, thống nhất chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp tổ chức sản xuất vụ đông năm 2019- 2020.

Sản xuất vụ đông năm 2018 – 2019, các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân trồng cây vụ đông; lựa chọn, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, thời tiết thuận lợi nên sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 đạt kết quả khá. Toàn huyện gieo trồng được gần 2400 ha, đạt 96% kế hoạch. Nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao đã được mở rộng ở hầu hết các địa phương. Tổ chức liên kết sản xuất 120 ha rau, ngô ngọt cho thu nhập 80 triệu đồng/ha. Mô hình liên kết sản xuất ngô làm thức ăn xanh với công ty Bò sữa thống nhất tại Thiệu Công, Thiệu Thịnh với diện tích 100 ha, cho thu nhập 45 triệu đồng/ha. Mô hình liên kết sản xuất khoai tây tịa Thiệu Vũ đạt giá trị 100 triệu đồng/ha. Nhiều địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Vạn Hà,Thiệu Tân… qua đánh giá, sản xuất vụ đông 2018-2019 sản lượng đạt trên gần 140 tỷ đồng đồng. Một số đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch trên 100% như Thiệu Vũ, Thiệu Minh, Thiệu Công, Thiệu Tiến, Thiệu Thành…

Tuy nhiên, trong sản xuất vụ đông năm 2018-2019 vẫn còn một số hạn chế, đó là: một số xã sản xuất vụ đông chưa đạt kế hoạch đề ra như:Thiệu Phú chỉ gieo trồng được 30% kế hoạch giao, Thiệu Giang 37%, Thiệu Châu 51%, Thiệu Viên 52%; Diện tích sản suất liên kết, tiêu thụ sản phẩm còn ít, hiệu quả 1 số cây trồng chưa cao.

Vụ đông năm 2019-2020, huyện có kế hoạch gieo trồng 2.300 ha. Trong đó diện tích cây ngô là 1.147 ha, được bố trí gieo trồng trên đất 2 lúa và đất bãi, bằng các giống ngô lai đơn và ngô ngọt. Cây đậu tương gieo trên đất 2 lúa là 145 ha. Cây ớt đông 110ha. Cây khoai tây 135ha... Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vùng rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà Thiệu Tân. Liên kết với công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ký kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao cho nông dân. Liên kết với công ty giống cây trồng Tứ Xuyên, Công ty giống Trường Thành tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm ớt xuất khẩu. Liên kết với công ty Nông nghiệp Quốc tế An Việt sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây đức cho nông dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông UBND giao cho Trạm khuyến nông đấu mối với các công ty giống trong và ngoài tỉnh cung ứng giống cây trồng kịp thời, đầy đủ, bảo hành chất lượng nông dân. Các HTX DV- NN phải chủ động đăng ký với trạm khuyến nông và các công ty để cung ứng đủ giống cho nông dân, tránh tình trạng nông dân mua giống trôi nổi trên thị trường. Phòng NN phối hợp với trạm khuyến nông và các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho nông dân, khuyến khích nông dân sử dụng phân hữu cơ sinh học để giảm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất cây trồng. Trạm BVTV làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Các địa phương cần phối hợp với ngành điện, các xí nghiệp thủy nông đảm bảo cung ứng đủ nước cho nông dân trồng và chăm sóc cây vụ đông. đề nghị Ngân Hàng tạo điều kiện cho các HTX vay đủ vốn, kịp thời để mua giống, vật tư nông nghhiệp cung ứng cho nông dân.

Tiếp đó Hội nghị đã thông qua kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2019. Theo đó, trong đợt này, huyện sẽ tổ chức tiêm phòng vác xin phòng dại cho đàn chó; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn trâu bò; tiem phòng dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn lợn. Đối với vùng có nguy cơ cao và vùng có ổ dịch cũ, đàn lợn nái, lợn ngoại và lợn đực giống tiêm thêm vác xin lep tô, ê cô li, phó thương hàn, tai xanh. Tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn gà vịt. Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng các loại vac xin đạt 100% số con trong diện tiêm phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh – PCT UBND huyện huyện yêu cầu, các xã, thị trấn cần sớm xây dựng kế hoạch theo chỉ tiêu huyện giao, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia trông cây vụ đông. Các địa phương có đất chuyên màu, đất bãi, sau khi thu hoạch cây trồng vụ thu phải khẩn trương gieo trồng câu vụ đông kịp thời vụ. Cần thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung cho từng loại cây trồng, động viên các gia đình có điều kiện tích tụ ruộng đất để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả. Các ngành liên quan theo nhiệm vụ đã được phân công xây dựng chương trình, kế hoạc phục vụ và chỉ đạo sản xuất, ban chỉ đạo cần quan tâm, đôn đốc nông dân sản xuất đạt kết quả cao trong sản xuất vụ đông để nâng cao thu nhập cho nười dân, đồng thời hoàn thành mục tiêu lương thực năm 2019.

Thanh Mai

Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020

Đăng lúc: 23/09/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 22/8/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông 2019-2020 và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2019 đến các ban, ngành liên quan và các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó CTUBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong sản xuất vụ đông năm 2018 – 2019, bàn bạc, thống nhất chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp tổ chức sản xuất vụ đông năm 2019- 2020.

Sản xuất vụ đông năm 2018 – 2019, các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân trồng cây vụ đông; lựa chọn, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, thời tiết thuận lợi nên sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 đạt kết quả khá. Toàn huyện gieo trồng được gần 2400 ha, đạt 96% kế hoạch. Nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao đã được mở rộng ở hầu hết các địa phương. Tổ chức liên kết sản xuất 120 ha rau, ngô ngọt cho thu nhập 80 triệu đồng/ha. Mô hình liên kết sản xuất ngô làm thức ăn xanh với công ty Bò sữa thống nhất tại Thiệu Công, Thiệu Thịnh với diện tích 100 ha, cho thu nhập 45 triệu đồng/ha. Mô hình liên kết sản xuất khoai tây tịa Thiệu Vũ đạt giá trị 100 triệu đồng/ha. Nhiều địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Vạn Hà,Thiệu Tân… qua đánh giá, sản xuất vụ đông 2018-2019 sản lượng đạt trên gần 140 tỷ đồng đồng. Một số đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch trên 100% như Thiệu Vũ, Thiệu Minh, Thiệu Công, Thiệu Tiến, Thiệu Thành…

Tuy nhiên, trong sản xuất vụ đông năm 2018-2019 vẫn còn một số hạn chế, đó là: một số xã sản xuất vụ đông chưa đạt kế hoạch đề ra như:Thiệu Phú chỉ gieo trồng được 30% kế hoạch giao, Thiệu Giang 37%, Thiệu Châu 51%, Thiệu Viên 52%; Diện tích sản suất liên kết, tiêu thụ sản phẩm còn ít, hiệu quả 1 số cây trồng chưa cao.

Vụ đông năm 2019-2020, huyện có kế hoạch gieo trồng 2.300 ha. Trong đó diện tích cây ngô là 1.147 ha, được bố trí gieo trồng trên đất 2 lúa và đất bãi, bằng các giống ngô lai đơn và ngô ngọt. Cây đậu tương gieo trên đất 2 lúa là 145 ha. Cây ớt đông 110ha. Cây khoai tây 135ha... Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vùng rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà Thiệu Tân. Liên kết với công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ký kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao cho nông dân. Liên kết với công ty giống cây trồng Tứ Xuyên, Công ty giống Trường Thành tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm ớt xuất khẩu. Liên kết với công ty Nông nghiệp Quốc tế An Việt sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây đức cho nông dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông UBND giao cho Trạm khuyến nông đấu mối với các công ty giống trong và ngoài tỉnh cung ứng giống cây trồng kịp thời, đầy đủ, bảo hành chất lượng nông dân. Các HTX DV- NN phải chủ động đăng ký với trạm khuyến nông và các công ty để cung ứng đủ giống cho nông dân, tránh tình trạng nông dân mua giống trôi nổi trên thị trường. Phòng NN phối hợp với trạm khuyến nông và các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho nông dân, khuyến khích nông dân sử dụng phân hữu cơ sinh học để giảm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất cây trồng. Trạm BVTV làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Các địa phương cần phối hợp với ngành điện, các xí nghiệp thủy nông đảm bảo cung ứng đủ nước cho nông dân trồng và chăm sóc cây vụ đông. đề nghị Ngân Hàng tạo điều kiện cho các HTX vay đủ vốn, kịp thời để mua giống, vật tư nông nghhiệp cung ứng cho nông dân.

Tiếp đó Hội nghị đã thông qua kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2019. Theo đó, trong đợt này, huyện sẽ tổ chức tiêm phòng vác xin phòng dại cho đàn chó; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn trâu bò; tiem phòng dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn lợn. Đối với vùng có nguy cơ cao và vùng có ổ dịch cũ, đàn lợn nái, lợn ngoại và lợn đực giống tiêm thêm vác xin lep tô, ê cô li, phó thương hàn, tai xanh. Tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn gà vịt. Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng các loại vac xin đạt 100% số con trong diện tiêm phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh – PCT UBND huyện huyện yêu cầu, các xã, thị trấn cần sớm xây dựng kế hoạch theo chỉ tiêu huyện giao, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia trông cây vụ đông. Các địa phương có đất chuyên màu, đất bãi, sau khi thu hoạch cây trồng vụ thu phải khẩn trương gieo trồng câu vụ đông kịp thời vụ. Cần thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung cho từng loại cây trồng, động viên các gia đình có điều kiện tích tụ ruộng đất để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả. Các ngành liên quan theo nhiệm vụ đã được phân công xây dựng chương trình, kế hoạc phục vụ và chỉ đạo sản xuất, ban chỉ đạo cần quan tâm, đôn đốc nông dân sản xuất đạt kết quả cao trong sản xuất vụ đông để nâng cao thu nhập cho nười dân, đồng thời hoàn thành mục tiêu lương thực năm 2019.

Thanh Mai

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT