Giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Đăng lúc: 30/06/2019 (GMT+7)
100%

Triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Ra quân giải tỏa hành lang ATGT

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên trục đường xã diễn ra phức tạp, nhằm đảo bảo trật tự ATGT, bảo vệ quỹ đất phát triển cấu cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, làm tăng mỹ quan nông thôn.

Thực hiện kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND xã Thiệu Giao, về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã.

Ngày 09/01/2017 UBND xã Thiệu Giao, chỉ đạo với lực lượng công an, Thôn đội trưởng tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường trục xã. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỷ cương đô thị, đảm bảo đường làng thông thoáng, tháo dỡ toàn bộ những điểm tập kết vật liệu xây dựng, mái che, cổng, hàng rào, cây xanh … lấn chiếm trên trực đường xã góp phần làm tăng mỹ quan Nông thôn mới của xã.Với phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu, quản lý chặt chẽ đến đó, kiên quyết không để tái vi phạm hành lang ATGT.

Trong ngày đầu ra quân Ban ATGT xã đã giải tỏa được trên 20 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, phát quang 3,5 km cây xanh các loại, tháo dỡ trên 5 biển quảng cáo treo không đúng quy đinh …

Ông Lê Duy Tưởng – một hộ dân thôn 11 xã Thiệu Giao cho biết: Sauk hi UBND xã có thông báo về việc giải tỏa hành lang ATGT, gia đình tôi đã tự giáo thu viến nguyên vật liệu xây dựng, hang hóa bày bán trên vi hè của gia đình trước khi lực lượng chức năng đến giải tỏa.

Đồng chí Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tránh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên trục đường xã, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng của xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 16 thôn trên địa bàn toàn xã thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT ký cam kết không tái vi phạm. Tự giác thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm

Giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao đói hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của người dân.

hình anh ATGT.doc

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Đăng lúc: 30/06/2019 (GMT+7)
100%

Triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Ra quân giải tỏa hành lang ATGT

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên trục đường xã diễn ra phức tạp, nhằm đảo bảo trật tự ATGT, bảo vệ quỹ đất phát triển cấu cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, làm tăng mỹ quan nông thôn.

Thực hiện kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND xã Thiệu Giao, về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã.

Ngày 09/01/2017 UBND xã Thiệu Giao, chỉ đạo với lực lượng công an, Thôn đội trưởng tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường trục xã. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỷ cương đô thị, đảm bảo đường làng thông thoáng, tháo dỡ toàn bộ những điểm tập kết vật liệu xây dựng, mái che, cổng, hàng rào, cây xanh … lấn chiếm trên trực đường xã góp phần làm tăng mỹ quan Nông thôn mới của xã.Với phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu, quản lý chặt chẽ đến đó, kiên quyết không để tái vi phạm hành lang ATGT.

Trong ngày đầu ra quân Ban ATGT xã đã giải tỏa được trên 20 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, phát quang 3,5 km cây xanh các loại, tháo dỡ trên 5 biển quảng cáo treo không đúng quy đinh …

Ông Lê Duy Tưởng – một hộ dân thôn 11 xã Thiệu Giao cho biết: Sauk hi UBND xã có thông báo về việc giải tỏa hành lang ATGT, gia đình tôi đã tự giáo thu viến nguyên vật liệu xây dựng, hang hóa bày bán trên vi hè của gia đình trước khi lực lượng chức năng đến giải tỏa.

Đồng chí Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tránh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên trục đường xã, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng của xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 16 thôn trên địa bàn toàn xã thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT ký cam kết không tái vi phạm. Tự giác thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm

Giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao đói hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của người dân.

hình anh ATGT.doc

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT