Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thiệu Giao lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 23/12/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 21-3-2023, Hội Nông dân xã Thiệu Giao đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

8.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Vũ Công Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội nông dân Huyện; Lê Đăng Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí Nguyên chủ tịch Hội Nông dân xã qua các thời kỳ; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Chủ tịch các hội đặc thù và 81 đại biểu đại diện cho hơn 500 Hội viên Nông dân trong xã.
vc.jpg

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội Nông dân xã Thiệu Giao hiện có 560 hội viên, sinh hoạt tại các chi hội khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp đề ra; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cương và đi vào nền nếp; phương thức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, qua đó thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia. Trong 5 năm kết nạp 135 hội viên mới. Công tác xây dựng quỹ Hội được quan tâm, có 100% chi Hội xây dựng được quỹ Hội do hội viên tự nguyện đóng góp; việc quản lý và sử dụng quỹ Hội thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đề ra.
7.jpg

Chủ toạ Đại hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa. Trong 05 năm toàn xã có 1.560 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có 200 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Có trên 50 lượt hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên.
1.jpg

Trong nhiệm kỳ Hội đã giúp 02 hộ nông dân vay vốn xây dựng 02 dự án, trong đó có 01 dự án nuôi trồng thủy sản, 01 dự án nuôi bò sinh sản. Phối hợp với NHNN&PTNT và NHCS-XH tạo điều kiện cho nông dân vay vốn; cung ứng phân bón chậm trả, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học 460 hội viên.
6.jpg

Cùng với đó, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng 19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện sáng, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hệ thống tường rào, cổng, sân vườn; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng. Hội đã tham gia vận động xây dựng 80 thùng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng, có 7/8 chi hội vận động nông dân mua thùng đựng rác thải sinh hoạt.
5.jpg

Hội đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng, xã văn hoá.
sp.jpg

Sản phẩm của nông dân trung bày tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, trong đó hàng năm phấn đấu hằng năm có từ 85% số hộ nông dân trở lên đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hướng dẫn xây dựng từ 2 mô hình phát triển kinh tế liên kết hợp tác. Có 300 lượt nông dân được tập huấn, dạy nghề; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên; hàng năm có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội đã bầu đượcBan Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 trong thời gian tới.

Hoàng Duyên

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thiệu Giao lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 23/12/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 21-3-2023, Hội Nông dân xã Thiệu Giao đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

8.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Vũ Công Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội nông dân Huyện; Lê Đăng Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí Nguyên chủ tịch Hội Nông dân xã qua các thời kỳ; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Chủ tịch các hội đặc thù và 81 đại biểu đại diện cho hơn 500 Hội viên Nông dân trong xã.
vc.jpg

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội Nông dân xã Thiệu Giao hiện có 560 hội viên, sinh hoạt tại các chi hội khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp đề ra; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cương và đi vào nền nếp; phương thức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, qua đó thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia. Trong 5 năm kết nạp 135 hội viên mới. Công tác xây dựng quỹ Hội được quan tâm, có 100% chi Hội xây dựng được quỹ Hội do hội viên tự nguyện đóng góp; việc quản lý và sử dụng quỹ Hội thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đề ra.
7.jpg

Chủ toạ Đại hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa. Trong 05 năm toàn xã có 1.560 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có 200 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Có trên 50 lượt hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên.
1.jpg

Trong nhiệm kỳ Hội đã giúp 02 hộ nông dân vay vốn xây dựng 02 dự án, trong đó có 01 dự án nuôi trồng thủy sản, 01 dự án nuôi bò sinh sản. Phối hợp với NHNN&PTNT và NHCS-XH tạo điều kiện cho nông dân vay vốn; cung ứng phân bón chậm trả, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học 460 hội viên.
6.jpg

Cùng với đó, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng 19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện sáng, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hệ thống tường rào, cổng, sân vườn; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng. Hội đã tham gia vận động xây dựng 80 thùng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng, có 7/8 chi hội vận động nông dân mua thùng đựng rác thải sinh hoạt.
5.jpg

Hội đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng, xã văn hoá.
sp.jpg

Sản phẩm của nông dân trung bày tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, trong đó hàng năm phấn đấu hằng năm có từ 85% số hộ nông dân trở lên đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hướng dẫn xây dựng từ 2 mô hình phát triển kinh tế liên kết hợp tác. Có 300 lượt nông dân được tập huấn, dạy nghề; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên; hàng năm có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội đã bầu đượcBan Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 trong thời gian tới.

Hoàng Duyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT