* Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân số.
          Xã Thiệu Giao năm ở phía Đông Nam huyện Thiệu Hóa, giáp thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, cách thị trấn Vạn Hà trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Thiệu Hóa 12 km. Phía Đông giáp xã Thiệu Vân và xã Đông Cương (thành phố Thanh Hóa); phía Nam giáp xã Đông Lĩnh (Thành phố Thanh Hóa) và xã Đông Tiến, Đông Thanh (huyện Đông Sơn) và xã Thiệu Châu; phía bắc giáp các xã Thiệu Châu và xã Thiệu Vân (thành phố Thanh Hóa).
            Theo thống kê năm 2010 xã có 2.166 hộ với 7.758 nhân khẩu, nhưng đa số đi làm ăn xã tại các tỉnh phí Nam và nước bạn Lào. Số nhân khẩu thường xuyên có mặt tại địa phương là 3.000 nhân khẩu, phần lớn là người cao tuổi, trẻ em, số người trong độ tuổi là rất ít. Đảng bộ hiện nay có 197 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.
          * Diện tích đất đai và tài nguyên.
Thiệu Giao có diện tích tự nhiên là 575,24 ha, trong đó đất nông nghiệp là 445,92 ha, đất chuyên dùng là 87,49 ha, đất chưa sử dụng 10,37ha, đất ở 31,46 ha.
          Thiệu Giao nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng châu thổ Thanh Hóa nhưng địa hình xã Thiệu Giao thuộc vùng thấp trũng của huyện và có độ dốc nghiêng dần từ đồng bằng xuống đông nam, với độ cao trung bình từ 3-6m so với mực nước biển. Nhờ vậy, rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thủy lợi cũng như kiến thiết đồng ruộng. Ngoài những cánh đồng, địa hình Thiệu Giao còn có một số ngọn núi như: núi Voi, núi Sóc, núi Chúa, núi Ché, núi Cọc.
          Cũng như các xã thuộc vùng đồng bằng trong huyện, đất đai của xã Thiệu Giao được hình thành chủ yếu do sự tích tụ và bồi đắp của sông chu. Hiện nay, với hệ thống đê sông chu nên đất đai của Thiệu Giao thuộc nhóm đất phù sa không được bồi đắp hàng năm, loại đất này có độ PH trung tính, lượng mùn khá, rất thuận lợi cho thâm canh cây trồng, nhất là cây lúa và cây hoa màu.
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT