Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - HĐND
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Lê Văn QuânPhó BT -CT.HĐND xã 0916638689
2Vũ Văn HuynhPhó CTHĐND xã 0973650786

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT