Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - Đảng Ủy
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Hoàng Trọng CườngBT Đảng Ủy0949014568
2Nguyễn Thế NgãiPhó BT-CT.UBND xã 0912959262
3Lê Văn QuânPhó BT Trực Đảng 0916638689

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT